IK HEB EEN HOOGRISICOCONTACT GEHAD EN WIL GETEST WORDEN

Opgelet: deze nieuwe testing strategie is van kracht vanaf maandag 10 januari 2022.

Ik heb een hoog-risico contact gehad (contact met een besmet persoon)

  • U bent volledig gevaccineerd u hebt de laatste dosis basisvaccinatie sinds minder dan 5 maanden ontvangen of hebt een boosterdosis gekregen: geen test of quarantaine nodig.
  • U bent gedeeltelijk gevaccineerd – u hebt de laatste dosis basisvaccinatie gedurende sinds meer dan 5 maanden ontvangen of u hebt de tweede dosis nog niet ontvangen: u moet niet worden getest, maar moet wel gedurende 7 dagen na het hoogrisicocontact in quarantaine blijven. De quarantaine kan worden onderbroken op voorwaarde dat u dagelijks een negatieve zelftest afneemt van dag 4 tot dag 7 na het hoogrisicocontact.
  • U bent niet gevaccineerd: u moet niet getest worden, maar u moet wel gedurende 10 dagen na het hoogrisicocontact in quarantaine. De quarantaine kan worden onderbroken op voorwaarde dat u dagelijks een negatieve zelftest afneemt van dag 7 tot dag 10 na het hoogrisicocontact

Blijf waakzaam en wees voorzichtig gedurende 10 dagen na contact met een hoog risico.